Arazi Tipi Uygulamalar

arazi tipi gesArazi tipi GES uygulamaları düz veya meyilli arazi üzerine kurulabilmektedir.

Aytun Enerji, arazi seçiminden anahtar teslim GES kurulumuna kadar arazi tipi GES projelerinizde sahip olduğumuz bilgi ve deneyim birikimiyle aradığınız çözüm ortağıdır.

Arazi seçiminde en önemli şartlar, arazinin tarım arazisi olmaması, su havzasında bulunmaması, EDAŞ/TEİAŞ bağlantı noktasına uzak olmamasıdır. Bunun yanı sıra arazinin güney cepheli olması, doğu ve batı aksında ufuk çizgisinin güneşi doğuş ve batış sürelerini etkilemeyecek şekilde açık(engebesiz) olması, GES üzerine direkt olarak gölge yapabilecek engebe, bina, ağaç vb.’nin bulunmaması önemlidir.

Arazi tipi GES’lerde yaklaşık brüt alan 18.000 ile 20.000 m2 arasında değişmekte olup, arazinin eğimine ve yapısına göre bu alan artabilir veya azalabilir. Arazinin kayalık veya bataklık yapıda olması maliyetleri arttırabilmektedir.
Arazi tipi GES’lerde arazi alımından önce mutlaka zemin etüdü ve GES projesinin profesyonel bir fotovoltaik programı (PVSYST, PVSOL vb.) kullanılarak similasyonunun yapılması gerekmektedir.