GES Periyodik Temizlik

ges periyodik temizlik
Aytun Enerji, fotovoltaik panellerin verimini olumsuz etkileyebilecek, yoğun toz, kül, kuş pisliği vb. kirletici unsurların bertarafı için sunduğu temizlik hizmetleri ile daha verimli yatırımlara sahip olmanızı sağlar.