Lisanslı – Lisanssız | GES Kurulumu

Aytun Enerji, anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumu tecrübesi ve bilgi birikimi ile gerekli izin ve lisansların alınmasından, malzemelerin tedariği ve kurulumuna kadar anahtar teslim GES kurulum projeleri gerçekleştirmektedir.

lisanslı lisansssz ges kurulumu
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre elektrik piyasasında elektrik enerjisinin; Üretimi, İletimi, Dağıtımı, Toptan satışı, Perakende satışı, İthalatı, İhracatı, Piyasa işletimi, faaliyeti için uygun bir lisans alınması zorunludur.

GES kurulumu da elektrik üretimi ve satışı kapsamında olması nedeniyle lisansa tabidir. 30.03.2013 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için lisans alma zorunluluğu olan 500 kWp’lik kurulu güç üst sınırı 1.000 kWp’e çıkarılmıştır. Bu sayede yatırımcıların kurulu gücü 1 MWp’e kadar olan GES’ler için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurulu gücü 1 MWp’in üzerindeki GES’ler için her yıl açıklanan iller bazında lisanslı GES kurulum kotaları yarışma usulü ile istekliler arasında ihale edilir.