Şebekeden Bağımsız Sistemler

Solar panel and sun
Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler ulusal elektrik şebekesine bağlanıp, ürettiği elektriği merkezi şebeke sistemine aktarırlar. Şebeke bağlantılı sistemlerde üretilen elektriği depolamak için yardımcı ekipman (akü) kullanılmaz.

GES’lerin ulusal şebeke bağlantısının yapılabilmesi için öncelikle projenin gerçekleştirileceği alandaki ilgili Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye proje başvurusu yapılır.
İlgili EDAŞ’tan projenin uygun görülmesi halinde ön izin ve bağlantı çağrı mektubu alınır. Bu süreç 1 ay kadar sürmektedir. Bağlantı çağrı mektubu ile birlikte daha detaylı hesaplama ve proje çizimleriyle birlikte TEDAŞ’a başvurularak gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu süreçte yaklaşık 2-3 ay kadar sürmektedir.